Kursy na operatora wózków widłowych


Wózek widłowyKursami na operatorów wózków widłowych zajmujemy się od 2010 roku. Zatrudnieni instruktorzy posiadają bogate doświadczenie techniczne oraz pedagogiczne. W trakcie nauczania dbają o bezstresową atmosferę i wysoką skuteczność kursu. Dysponujemy własnym ośrodkiem szkoleniowym zlokalizowanym w Drzonkowie koło Zielonej Góry – nowoczesny sprzęt zapewnia dużą efektywność szkoleń. Do współpracy zapraszamy firmy oraz osoby prywatne, które chcą podnieść swoje kwalifikacje.

Jakie są obowiązki operatora wózków widłowych?

Do obowiązków operatora wózków widłowych należy:

  • wyposażenie widłaka w stanowiskową instrukcję obsługi powstałą na bazie instrukcji eksploatacji,
  • przechowywanie dziennika konserwacji pojazdu i udostępnianie go konserwatorowi wózka,
  • eksploatacja wózka zgodna z instrukcją obsługi, zasadami bezpieczeństwa i przeznaczeniem,
  • codzienne czynności sprawdzające w zakresie układu napędowego, hamulcowego i bezpieczeństwa.

 

Jakie są warunki przystąpienia do kursu?

Warunkiem przystąpienia do kursu na operatora wózków widłowych kategorii II WJO (wózki jezdniowe z siedziskiem) jest pełnoletniość, brak przeciwwskazań zdrowotnych (np. zaburzeń równowagi, niedowidzenia, itp.) oraz wykształcenie minimum zawodowe. Po ukończeniu kursu i zaliczeniu państwowego egzaminu, uczestnik otrzymuje legitymację Urzędu Dozoru Technicznego uprawniającą do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym przypadku – wózków. Termin szkolenia można umówić telefonicznie – dostosowujemy się do potrzeb Klienta.