Kursy na operatora suwnic


SuwnicaNasza oferta obejmuje kursy na operatora suwnic prowadzone przez wykwalifikowaną kadrę, która dba nie tylko o miłą atmosferę, ale przede wszystkim o aspekt merytoryczny i odpowiednie wyszkolenie kursantów. Szkolenia z obsługi suwnic realizujemy na terenie Drzonkowa k. Zielonej Góry, ale do współpracy zapraszamy osoby z całej Polski.

Jakie uprawnienia musi posiadać operator suwnic?

Uprawnienia na operatora suwnic zostały określone w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321, ze zm.) z późniejszymi zmianami. Z mocy rozporządzeń wynika, że osoba uprawniona do obsługi suwnic to osoba posiadająca akredytację Urzędu Dozoru Technicznego (UDT). Akredytację rozumiemy poprzez zaliczenie państwowego egzaminu z obsługi suwnic. Do wzięcia udziału w kursie na operatora suwnic niezbędne jest wykształcenie co najmniej podstawowe, brak przeciwwskazań zdrowotnych oraz skończone 18 lat. Na etapie późniejszym swoje umiejętności można wzbogacić kursem na konserwatora suwnic

Jak wyglądają kursy na operatora suwnic?

Szkolenia na operatora suwnic składają się z części praktycznej oraz teoretycznej, w trakcie której kandydaci poznają budowę i zasadę funkcjonowania urządzeń. Celem kursu jest bezpieczna eksploatacja suwnic oraz przekazanie wiedzy w zakresie usterek, sytuacji awaryjnych i wypadków. Zdobyte umiejętności pozwalają na zaliczenie egzaminu oraz samodzielną pracę na stanowisku operatora suwnic. Termin szkolenia można umówić telefonicznie. Zapraszamy także na nasze kursy na wózki widłowe