Facet5 - narzędzie pomiaru osobowości


MózgFacet5 to narzędzie pomiaru osobowości. Dzięki temu badaniu mogą Państwo otrzymać wszechstronny raport o zachowaniu danej osoby w pracy. W raporcie uwzględnionych jest kilka obszarów, w tym obecne zachowanie pracownika, spodziewane mocne strony pracownika, najlepszy sposób kierowania pracownikiem, a także preferencje zawodowe pracownika. Model Facet5 opiera się na podstawowych elementach osobowości pracownika. Do nich należą:

  • wola,
  • energia,
  • kontrola,
  • uczuciowość,
  • emocjonalność.

W celu wygenerowania profilu osobowości zawodowej Facet5 niezbędne jest wypełnienie kwestionariusza. Złożony jest on ze 106 pytań. Na podstawie odpowiedzi generowany jest raport, który zawiera dokładną analizę psychologiczną pracownika.

Z czego składa się raport?

Raport złożony jest z kilku elementów, wśród których wyróżnia się m.in. indywidualny profil, SearchLight (struktura kompetencji), preferencje związane z pracą czy też stylu konkretnego pracownika jako lidera. To tylko niektóre element składowe, jakie możesz otrzymać na temat swoich pracowników, korzystając z narzędzia Facet5.

Największe zalety narzędzia badania osobowości Facet5

Narzędzie badania osobowości Facet5 jest jednym z najlepszych do planowania rozwoju pracowników. Dzięki niemu mogą Państwo otrzymać wiele informacji o potencjale własnego zespołu. Poza tym Facet5 to narzędzie, które ułatwia komunikację z pracownikami, budowanie zgranych zespołów, rekrutowanie pracowników, a także efektywne zarządzanie ich rozwojem. Badanie to umożliwia także tworzenie optymalnych systemów motywacyjnych, budowanie lepszych relacji z Klientami, a także budowanie wydajnych zespołów w obrębie firmy.