Jak wygląda kurs na wózki widłowe?

Kurs na operatora wózka widłowego jest przeznaczony dla osób, które chciałyby zdobyć pracę w magazynach, fabrykach lub innych miejscach pracy. Do głównych zadań operatora wózka widłowego należy przemieszczanie i układanie materiałów na terenie magazynu. Czego można się dowiedzieć podczas kursu na operatora wózka widłowego? Jak wygląda kurs na wózki widłowe? Na te pytania odpowiadamy w poniższym wpisie. Zachęcamy do lektury.

Jakie są etapy kursu na operatora wózka widłowego?

Kurs na operatora wózka widłowego jest przeznaczony dla każdego, kto jest pełnoletni, nie ma przeciwwskazań zdrowotnych i ma minimum wykształcenie zawodowe. Pierwszym etapem kursu jest część teoretyczna, podczas której uczestnicy poznają budowę wózków widłowych, zasady bezpieczeństwa podczas pracy i obowiązki operatora. Na tym etapie uczestnicy kursu uczą się też zasad postępowania w niebezpiecznych sytuacjach i poznają elementy kontroli technicznej wózków widłowych. Kolejny etap kursu na wózki widłowe to część praktyczna. Przyszli operatorzy uczą się obsługi wózka widłowego i najważniejszych manewrów, które będą wykorzystywane podczas pracy. Kurs kończy się egzaminem, którego pozytywny wynik pozwala uzyskać uprawienia.

Jakie uprawnienia daje kurs na operatora wózka widłowego?

Operator wózka widłowego to osoba, która pozytywnie zdała egzamin na obsługę wózków widłowych i odbyła określoną ilość godzin zajęć teoretycznych i praktycznych. Do obowiązków operatora wózka widłowego należy eksploatacja wózka zgodna z poznaną instrukcją obsługi i z zasadami bezpieczeństwa. Operator wózka musi też prowadzić dziennik konserwacji pojazdu i udostępniać go serwisantowi wózka. Do obowiązków operatora należą też codzienne czynności sprawdzające w zakresie układu napędowego, hamulcowego i bezpieczeństwa.