Jak zostać operatorem wózka widłowego?

Operator wózka widłowego najczęściej zajmuje się załadunkiem i rozładunkiem towarów na magazynie. Ponadto musi on umieć poruszać się wózkiem widłowym zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i zgodnie z przeznaczeniem. Jednak nie każdy może zostać operatorem wózka widłowego bez odpowiednich szkoleń. Sprawdź sam, jakie wymagania należy spełnić, aby zostać operatorem wózka widłowego i jakie kursy należy przejść.

Kiedy można zostać operatorem wózka widłowego?

Do podstawowych zadań operatora wózka widłowego należy przemieszczanie towarów w magazynach, fabrykach, czy innych miejscach pracy. Każdy, kto chce zostać operatorem, zobowiązany jest do ukończenia specjalnego kursu, ale też musi być pełnoletni i nie może mieć przeciwwskazań zdrowotnych. Po ukończeniu kursu osoba otrzymuje legitymację Urzędu Dozoru Technicznego uprawniającą do obsługi urządzeń transportu bliskiego, a dokładniej wózków widłowych. Co więcej, osoba z ważną legitymacją może legalnie rozpocząć pracę w zawodzie operatora wózka widłowego.

Jak wygląda kurs na operatora wózka widłowego?

Kurs na operatora wózka widłowego składa się z części teoretycznej i praktycznej. Na początku uczestnicy kursu uzyskują wiedzę na temat budowy wózka, poznają zasady dotyczące bezpiecznej eksploatacji wózka widłowego i  uczą się sposobów przeprowadzania kontroli technicznej. Ponadto poznają wszystkie obowiązki operatora wózka widłowego. Kolejnym etapem szkolenia jest część praktyczna, w której uczestnicy uczą się prawidłowej obsługi wózka. Ostatnim etapem kursu jest egzamin składający się zarówno z części teoretyczne, jak i praktycznej. Po zdanym egzaminie uczestnicy otrzymują dokumenty uprawniające do poruszania się wózkiem widłowym.