Szkolenia na operatora wind towarowych

Szkolenia na operatora wind towarowych realizujemy w Zielonej Górze, ale współpracujemy z kursantami z całej Polski. Przestronna sala oraz bogate doświadczenie pozwala nam na przekazanie teorii oraz praktyki. Zachęcamy do poznania szczegółów!

Jakie uprawnienia musi posiadać operator windy?

Dźwigi towarowe to urządzenia podnoszące i obsługujące określone kondygnacje. Dźwigiem można sterować za pomocą korby, przestawnic oraz dyspozycjami. Uprawnienia na operatora dźwigów towarowych nadaje Urząd Dozoru Technicznego po zakończonym pozytywnie egzaminie. Uprawnienia nadane przez UDT są ważne przez 10 lat od chwili nabycia. Po tym czasie na pisemny wniosek operatora UDT bezpłatnie przedłuża ważność uprawnień na kolejne 10 lat. Należy jednak pamiętać, aby zdążyć zrobić to przed upływem terminu ważności. W przeciwnym razie spóźnialskich czeka ponowny egzamin.

Jak przygotowujemy kursantów do egzaminu?

W trakcie kursu na operatora windy towarowej dokładamy wszelkich starań, aby kursant poznał:

• budowę dźwigu i zasady jego funkcjonowania,
• parametry zespołów podnoszących / opuszczających,
• obowiązki i prawa operatora windy,
• zasady bezpieczeństwa,
• schemat postępowania alarmowego.

Umiejętności teoretyczne oraz bogata wiedza pozwalają na zdobycie legitymacji UDT i samodzielną pracę na stanowisku operatora windy. Termin szkolenia można umówić telefonicznie. Oferujemy również kursy na wózki widłowe i suwnice. Zapraszamy!