Kursy na konserwatora suwnic

Kurs na konserwatora suwnic to pierwszy krok w kierunku uzyskania uprawnień. Jeżeli chcesz wyszkolić swojego pracownika albo chcesz rozwinąć swoje umiejętności, zapraszamy do centrum szkoleniowego Crevi Consulting w Drzonkowie k. Zielonej Góry.

Jakie obowiązki należą do konserwatora suwnic?

Do obowiązków konserwatora suwnic należą następujące czynności:
• zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji obsługi urządzeń,
• przeglądy konserwacyjne układu napędowego i hamulców,
• przeglądy konserwacyjne cięgien i mocowań,
• przeglądy urządzeń sterujących, sygnalizacyjnych oraz oświetlenia,
• czuwanie nad prawidłowością funkcjonowania układów nośnych i ochrony przeciwpożarowej,
• usuwanie usterek, w przypadku poważnych uszkodzeń wykluczenie urządzenia z użytku,
• sumienne wypełnianie dzienników konserwacji i przedstawianie wyników przełożonemu.

Jakie uprawnienia musi mieć konserwator suwnic?

Uprawnienia na konserwatora suwnic nadaje Urząd Dozoru Technicznego (UDT). Podstawową do nadania prawa wykonywania zawodu jest uzyskanie pozytywnego wyniku w trakcie państwowego egzaminu UDT. Jednak zanim się to stanie kandydat na konserwatora suwnic musi przedstawić:

• badania lekarskie,
• dokumenty potwierdzające wykształcenie (co najmniej zawodowe albo specjalistyczne w zakresie urządzeń technicznych),
• świadectwo kwalifikacyjne do wykonywania usług w zakresie elektroenergetyki.

Takie same wytyczne obowiązują w przypadku kursu na konserwatora wózków widłowych – jest to praca odpowiedzialna, wymagająca specjalnych uprawnień.

Jak wygląda szkolenie na konserwatora suwnic?

Celem szkolenia na konserwatora suwnic jest ugruntowanie wiedzy i zdobycie nowych umiejętności w zakresie prawidłowego funkcjonowania urządzeń oraz bieżącego rozpoznawania zagrożeń. Kurs składa się z części teoretycznej oraz praktycznej. W trakcie zajęć teoretycznych kursanci poznają zasady funkcjonowania suwnic, specyfikę ich budowy, zasady bezpieczeństwa. Część praktyczna obejmuje rozpoznawanie najczęstszych usterek, ich naprawy oraz konserwacje sprzętu. Tak przygotowany uczestnik jest gotowy do egzaminu UDT. Termin szkolenia można umówić telefonicznie. Zapraszamy także na nasze kursy na wózki widłowe!